Home

Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING DONAR

Ingevolge het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Donar de plicht om u te informeren over het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt daarbij ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Donar registreert daarmee gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Donar de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Persoonsgegevens
Doordat u de website van Donar bezoekt en/of van onze diensten gebruik maakt en/of gegevens aan Donar verstrekt, komt Donar in het bezit van uw (persoons)gegevens. Donar verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, IBAN, IP-adres, emailadres, bedrijfsnaam, KvK nummer van het bedrijf, gegevens contactpersoon.

Grondslag verwerkingsdoel
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld: het bestellen van de seizoenkaart en/of losse kaarten en/of BBC kaarten of arrangementen, het ontvangen van de nieuwsbrief en/of het maken van contact, het doen van aanbiedingen, het versturen van programmaboekjes, restitutie. 

Minderjarigen
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij toestemming hebben van hun ouders of voogd of dit voortvloeit uit het kader van onze dienstverlening. Bent u jonger dan 16 jaar dan dient één van uw ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger / voogd toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens.

Derde partijen
Donar is de verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkte (persoons)gegevens. In sommige situaties is het noodzakelijk om de gegevens met derde partijen te delen. Met die derde partijen is dan een verwerkersovereenkomst gesloten. Hiermee wordt de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens gewaarborgd. Derde partijen met wie wij een verwerkingsovereenkomst gesloten hebben zijn:

Bewaren van (persoons)gegevens
Donar bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst of om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien sprake is van wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen dan kunnen de gegevens vijf tot zeven jaar worden bewaard afhankelijk van het type gegeven.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het vragen om correctie of verwijdering daarvan, en het aantekenen van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te laten dragen. Daarnaast hebt u soms het recht om ‘vergeten’ te worden, uw gegevens te laten aanvullen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Prof Basketbal Groningen van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen of een e-mail sturen naar: info@donar.nl. Stichting Prof Basketbal Groningen behandelt uw verzoek binnen vier weken, nadat zij u heeft kunnen identificeren.

Als u van uw overige rechten gebruik wilt maken, kunt u altijd een aanvullend schriftelijk verzoek indienen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Stichting Prof Basketbal Groningen
Postbus 2551
9704 CN Groningen

Als u overigens de nieuwsbrief of anderszins informatie van Donar ontvangt dan kunt u er op elk moment voor kiezen om u af te melden en uw gegevens van de mailinglijst te laten verwijderen. U moet dat dan natuurlijk wel even aan Donar laten weten. Dat kan gewoon per e-mail naar: info@donar.nl.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Donar neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft zowel organisatorisch als technisch passende maatregelen getroffen om inbreuken op de beveiliging tegen te gaan. Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Nieuwe ontwikkelingen
Donar behoudt zich het recht voor om de tekst van deze privacyverklaring aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen, waaronder begrepen nieuwe wet- en regelgeving. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt. 

Vragen?
Heeft u verder vragen over ons privacybeleid of over uw privacy? Neemt u dan contact op met Donar door een e-mail te sturen naar info@donar.nl of door te bellen met 050-7210954 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).
 

Donar gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren